top of page
Det är klart ni ska ha en
Arkitektritad villa!
arkivist_villa_köksbord.jpg

Ett eget husbygge är en stor händelse i livet. Det är en rejäl investering, det tar tid, det är många knepiga val och det kan vara svårt att förstå hur det kommer att vara och kännas att bo där…

Drömmen om det arkitektritade huset kan tyvärr många gånger stanna här och osäkerheten gör att man väljer ett typhus i stället; man vet då vad man får och hur det kommer se ut och vad det kommer att kosta. Nästan…

För även om ett typhus kan se bra ut i katalogen blir en stor del av kostnaderna ändå otydliga, såsom anpassning till tomtens förutsättningar, grundläggning och anslutningar. Det är också alltför vanligt att många väljer fel hus till tomten: där dålig anpassning ger ineffektiva ytor och sämre upplevelser av utblickar, rum, samband och innehåll. Helt enkelt sådant som en arkitekt är expert på.

Så, om huset i stället anpassas till tomten och era behov får ni det där lilla extra som både gör att livet i huset blir större, platsen blir bättre och ni får fler kvaliteter för pengarna. Ni får ett personligt hus, vackert och precis som ni vill, men ni får också ett hus som ger gladare grannar och ett lyft för området som helhet.

Arkitektarvodet ligger oftast en bra bit under 10% av totalen för byggnaden. Fast arkitektarbetet är värdehöjande och betalar sig många gånger insatsen den dag huset skall säljas. Men det kommer ni nog aldrig vilja. För när husets placering, orientering, funktioner, ytor och material samspelar och optimeras, blir allt bättre och mer.

Vi har både idéer och verktyg för att ta processen vidare. Vårt jobb är att förstå både vad ni vill och behöver, och sedan se till att ni får det.

Från skiss till skruv.

KONTAKTA OSS

Det är kul att planera och bygga hus!

 

Så låt oss köra i gång:

1. Kontakta oss

Vad behöver ni hjälp med? Vi kontrollerar hur och var ni kan bygga med gällande regler. Vi lämnar offert och gör en beskrivning på hur vi tror att arbetet kommer se ut. Den här punkten kostar förstås ingenting.

2. Research och analys

Vi ser till att underlag finns framme som behövs för stabila bakgrundsfakta och tittar på tomt, utblickar, sol, kvaliteter mm. Vi pratar här också totalekonomi samt fördelar och nackdelar med olika tänkbara vägval. Vi behöver också gå igenom processen och hur bygget troligen kommer att gå till på just er tomt med hänsyn till tex transporter och markförhållanden.

3. Skisser, idéer, inspiration och känslor

Utifrån ovan tar vi fram skisser, referens- och inspirationsbilder och visar färger, material och känslor. Vi har en liten workshop ihop. Det är mycket viktigt att vi i denna fas känner att vi förstår varandra och att vi här vi ser att vi har samma mål och vision.

4. Förslag att diskutera

Vi ritar och funderar utifrån vad vi pratat om. Vi presenterar sedan våra tankar och idéer som skisser och en enkel datormodell av huset som vi går igenom tillsammans. Det kan ibland finnas alternativa lösningar här, som vi behöver er input med, för att kunna gå vidare.

5. Ritningar, unika detaljer för ett unikt hem och offertunderlag

Efter justeringar och finslipningar har vi nu en tydlig och genomförbar idé. Vi hjälper er också med mer unika lösningar och går gärna in i detaljer för att skapa ert unika hem. Vi har en bred och stabil kunskap om de flesta aspekter runt husbyggande och levererar detaljerade ritningar för det som önskas. Om det sedan känns som att vi är överens här och att ni känner att det kommer bli bra, så ser vi till att underlag finns för att ni skall kunna få in offerter från byggare och leverantörer.

6. Lovhandlingar

Vi ser till att rätt handlingar finns och att processen löper smärtfritt för de lov som krävs, tex bygglov, marklov samt eventuella skyddsdispenser. Vi hjälper till med bra kontakter och samordning för övrig expertis som kan tänkas behövas, tex brandkonsult, handikappgranskning, bullerutredning, vvs, el, konstruktion, landskapsarkitekt.

7. Varsam byggnation

Innan byggstart sitter vi ner med byggaren och går igenom handlingarna noggrant. Vi förklarar vad vi har tänkt och byggaren kan komma med förslag på lämpliga lösningar. Det är oftast bra om vi även kan träffas några gånger på byggplatsen för att stämma av och se att det blir som det var avsett.

8. När allt är färdigt

Och när allt är färdigt vill vi komma på besök och höra era erfarenheter men också fotografera och njuta av resultatet!

arkivist_lokal.jpg

Kom in så pratar vi om era husdrömmar!

bottom of page