top of page

Innovationsidé 2022

I den förra nyheten om KTH, här, fick ni läsa varför vi tog namnet ARKIVIST. Men officiellt heter vi ARKIVIST Group. Tanken bakom ordet "Group" var att skapa ett internationellt hem för alla olika verksamheter som kan dyka upp under åren vi kommer att finnas.


Vi utvecklas som människor, så varför inte skapa utrymme för att låta företaget växa med oss?


I oktober var det sista dag att söka i Smart Built Environment utlysningen Innovationsidén.

Den första december fick vi veta att Ivana, genom ARKIVIST, blev tilldelad forskningsstöd från Formas – a Swedish Research Council for Sustainable Development. Ansökan "Rumsa 2.0" blev en av 10 utvalda Innovationsidéer för 2022. En del av juryns motivering beskriver just varför idén föddes: "Tanken att ta ett samlat digitalt grepp om rumsbeskrivningar är till tydlig praktisk nytta för bygg- och fastighetsbranschens beställare, projektörer, entreprenörer och förvaltare." Genom att aktivt söka förbättringar i våra redskap vill vi också bidra till en bättre bransch och mer hållbart samhälle.

Comentários


bottom of page