top of page

ARKIVIST läker ett landskapsärr

I Nykvarn omvandlas ett landskapsärr från en betongfabrik till nya attraktiva områden.

Vi har arbetat med både ett stort och ambitiöst idrottsområde samt en likafullt stor plan för bostäder. Bostäderna är organiserade i tre områden för identitet och kontakt med landskapet. I norr "skogen" i mitten "trädgården" och i söder "ängen".


Runtomkring området är det jordbruksmark och i anslutning byggs också både förskola och skola. Planer tar tid, lång tid. Vi har jobbat med dessa i två år och nu är det mesta på plats och vi hoppas på ett antagande snart!

Comments


bottom of page