top of page
Saluhall i Västerås

Vi är bekväma med både design, inredning, husbyggnad och stadsplanering.

Vi har ritat flerbostadshus, radhus, villor, hotell, möbler, båtar, äldreboenden, förskolor, skolor, kontor, offentliga byggnader och antikvariskt värdefulla miljöer. Vi har erfarenheter av nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad, påbyggnad och renovering. I alla faser av genomförande från skiss till skruv.

ARKIVIST vill att tillskotten ska ha en tydlig idé och story.

Vi vill att de svarar upp mot framtidens behov och längtan, oavsett om de är integrerade eller dominanta. Vi vill att projekten bottnar i en medveten research och analys för att kunna relatera till en värld i ständig förändring. Kunskap är basen till varaktig framgång. Fina, väl genomförda projekt visar på att vi tar ansvar.

ARKIVIST vill skapa konkret positiv förändring, trots att nybyggnation i klimatförändringens tid blir en belastning.

Vi vill blicka framåt mot en ny grön värld och se verkliga resultat framför sköna formuleringar och målsättningar.

Världen behöver fortfarande bebyggas och vi är arkitekter. 

Välkommen till ARKIVIST hemsida och när du botaniserat tveka inte att kontakta oss, vi ser fram emot det.

Template_Slideshow2.png
bottom of page