Mats Marnell Ivana Komatina arkitekter ARKIVIST group arkitektur
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Instagram Icon
  • CV
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Instagram Icon
  • CV

STUDIO

Vi är bekväma med både design, inredning, husbyggnad och stadsplanering.

Vi har ritat flerbostadshus, radhus, villor, hotell, möbler, båtar, äldreboenden, förskolor, skolor, kontor, offentliga byggnader och antikvariskt värdefulla miljöer.

Vi har erfarenheter av nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad, påbyggnad och renovering. I alla faser av genomförande från skiss till skruv.

ARKIVIST vill skapa konkret positiv förändring, trots att nybyggnation i klimatförändringens tid blir en belastning.

Vi vill blicka framåt mot en ny grön värld och se verkliga resultat framför sköna formuleringar och målsättningar. Världen behöver fortfarande bebyggas och vi är arkitekter. 

ARKIVIST vill att tillskotten ska ha en tydlig idé och story.

Vi vill att de svarar upp mot framtidens behov och längtan, oavsett om de är integrerade eller dominanta. Vi vill att projekten bottnar i en medveten research och analys för att kunna relatera till en värld i ständig förändring. Fina, väl genomförda projekt visar på att vi tar ansvar. Kunskap är basen till varaktig framgång.

ARKIVIST vill vara med er och nå framgång med er.

Vi njuter av varierat och komplext arbete. När vi har roligt har ni ro. Våra processer och vårt stöd är utformade för er trygghet och er leverans. Vi vill känna att ni trivs med oss, att vi tillsammans skapar något stort och att resultatet är målet. Vi säljer byggnadskompetens och bärande idéer för att utveckla er produkt och bygga ert varumärke. Vi berikar och syresätter med arkitektur, form och elegans. Vi älskar när allt samspelar till något större än ingående delar. Vi säljer sammanhang och bygger tillit. Vi är det ni behöver, men vi är inget utan er.

NYHETER!

Urval av byggda projekt som vi jobbade med under våra tidigare anställningar. Stort tack till varje team och kund som har hjälpt på vägen att förverkliga dessa.

Vad finns på arkitektens bord? En dator.

Men i datorn finns en hel värld av projekt vi är stolta och glada över.

Pågående ARKIVIST projekt. 

Är vårt nästa projekt med dig? 

KONTAKT